POKLADY ARCHITEKTURY 

Vážení návštěvníci,

Jmenuji se Oto Šrámek, jsem autorizovaný stavební inženýr, který se více než 30 let podílí na rekonstrukcích historických objektů v UNESCO centru  Českého Krumlova. V současnosti pracuji mimo jiné jako stavbyvedoucí na obnově Renesančního paláce Anny z Rogendorfu, zřejmě poslední velké českokrumlovské rekonstrukci. Mým životním koníčkem jsou prohlídky historického centra a zámeckých nádvoří, které zaměřuji na ukázky jednotlivých stavebních slohů a vyprávění o jedinečné architektuře UNESCO památky, jenž je podle mne zcela právem považována za jednu z nejkrásnějších destinací na světě.  Jsem držitel odznaku kvality "Official Tourist Guide".   Jako nejzkušenější průvodce činný od roku 1992 jsem měl tu čest provést Krumlovem UNESCO komisi, která rozhodla o zařazení města na seznam světového dědictví,  dále švédského krále, prezidenty Irska a Lotyšska a četné státní návštěvy a profesionální architekty z celého světa. Město Český Krumlov mne pověřilo  vytvořením textů pro automatického mobilního průvodce "Audioguide". Pokud se chcete i Vy nechat na chvíli unést neobyčejnou krásou středověké architektury, mytologií fascinujících zámeckých fresek  a vyprávěním mnohdy až neuvěřitelných, nicméně pravdivých příběhů, dovolte mi abych Vás tímto pozval na svoji osobní prohlídku.

1. Prohlídka "Architektura starého města"

Dělka prohlídky: 60 min
Cena: 1 200 Kč/skupina

Prohlídka Starého města a s vyprávěním o historii města v souvislostech s Českými a Evropskými dějinami zemí. Prohlídka je zaměřená na jedinečnou architekturu dochovaných středověkých staveb, díky které se Český Krumlov stal památkou UNESCO a světově proslulou turistickou destinací.

K prohlídce historického centra patří i dobré příběhy. 

Nejlépe ty, které nikdy nezapomenete......

Už jste slyšeli, že Český Krumlov byl zřejmě inspirací pro vznik světově neznámějšího hororového románu ? 

Nebo že, že anglický alchymista, který spolu s proslulým Magistrem Kellym (z filmu Císařův pekař a pekařův císař) opakovaně pobýval v 16. století na českokrumlovském sídle pánů z Rožmberka se stal předlohou filmové postavy nejslavnějšího agenta všech dob ? 

 Stejně jako ostatní nebudete zpočátku převratným příběhům věřit. Ale v době internetu, Google, Youtube a Wikipedie si informace snadno ověříte  :-)

2. Prohlídka "Architektura starého města a podhradí Latrán"

Dělka prohlídky: 90 min
Cena: 1 500 Kč/skupina

Kompletní prohlídka Starého města prodloužená o prohlídku zámeckého podhradí "Latrán". 

Latrán je v učebnicích architektury uváděn jako jedinečná ukázka prolínání pozdně gotického a renesančního slohu.

Při procházce bývalým zámeckým podhradím uslyšíte příběh, Dona Julia d´Austria, šíleného levobočka císaře Rudolfa II, který na počátku 17. století rezonoval šlechtickými kruhy celé  Evropy.

 Jistě znáte z učebnic dějepisu proslulý výrok  "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal" spojený se smrtí českého krále Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku.  Jedním z rytířů, kteří si se slepým králem svázali koně a vyrazili na poslední zteč byl i syn Rožmberského vladaře na Krumlově a  jeho příběh Vám budu vyprávět.

Latrán mimo jiné zdobí nádherné renesanční štíty, patra měšťanských domů vysunutá na krakorcích a vzácná symbióza gotického, renesančního a barokního slohu .   

3. Prohlídka "Architektura historického jádra a zámecké fresky"

Délka prohlídky: 120 min
Cena: 1 800 Kč/skupina


Prohlídka Starého města, podhradí "Latrán"  prodloužená o prohlídku exteriérů všech 5 zámeckých nádvoří.  Vyprávění  o historii zámeckého areálu a zejména jedinečné iluzivní freskové výzdobě zámeckých nádvoří.

Rožmberkové využívali vybrané antické motivy k sebereprezentaci a podpoře své politické funkce. Výzdoba jejich sídel a oslavné básně sloužily jako prostředek vyjádření ctností renesančního velmože a byly využívány k rožmberské propagandě

Nahlédnete do myšlenkového světa raně novověkých velmožů prostřednictvím symbolických projevů jejich vlastní sebereprezentace a porozumíte způsobu symbolické komunikace na rožmberském dvoře.

Na jedinečných freskách zdobících zámecká nádvoří spatříte tato témata: 

 • panovníci starověkého Říma Caligula, Romulus a Tiberius jako bájní předkové Rožmberků  
 • ´mytologický únos Evropy
 • antické motivy lásky a plodnosti
 • životní mota v podobě antických přísloví
 • svatbu mytologického hrdiny Persea a Andromedy
 • skrytá alchymistická poselství
 • bohyně lovu Diana proměňuje lovce Aktaióna v jelena
 • symboly ctností Vilémových manželek Anny Marie Bádenské a Polyxeny z Pernštejna
 • hrdinové starověkého Říma Mucius Scaevola, Marcus Curtius a daší. 
 • analogie báje Romulus a Rémus
 • Viléma z Rožmberka jako římský hrdina Horatius Cocles bojující proti Etruskům.
 • Bůh Apolón s mrtvým pýthonským drakem
 • Kadmos zabíjející draka u Áreova pramene
 • mytologické příběhy Melageros a Atalanta, Pocris a a Kefalos, Crácie, Charitky a další.

Studium zámeckých fresek je moje velká průvodcovská záliba, které se věnuji řadu let. 

FOTOGALERIE

Tiché město, jaro 2020. Foto: ing. Oto Šrámek