Prohlídka "Architektura"

Václav Hájek - Architektura, klíč k architektonickým slohům:  "Barvitost našich měst nespočívá v jednotě architektonického výrazu, ale často právě v různosti sousedících slohových forem nebo různých slohových prvků na jedné stavbě.  Jedinečnost architektury spočívá v tom, že architektonický sloh vstřebává materiální a duchovní prostředí země nebo konkrétní oblasti.  Poučený pozorovatel daleko intenzivněji prožívá a prociťuje dojmy a nové získané informace o stavebních památkách dovede zařadit do systému a ocenit je v konfrontaci s památkami jinými. Dochází k postupnému opadávání závojů, které halí doposud skryté příčiny tvarů. "

Historické centrum města Český Krumlov je ve světě nazýváno pokladnicí středověké architektury. Na malém prostoru se zde nachází unikátní ukázky všech stavebních slohů od 13. do 19. století. Pozdně gotická průčelí, ojedinělá kolekce renesančních štítů, dynamické křivky baroka, smyslné rokoko a císařský empír činí z města živou učebnici architektury. 

Během prohlídky "Architektura" se naučíte ...

  • rozeznávat jednotlivé stavební slohy a jejich kombinace
  • podle okenních růžic a portálů a ostění rozlišíte vrcholnou gotiku od pozdní gotiky
  • s překvapením zjistíte, že supraporta není jenom super hudební festival
  • že krabi nejsou jenom zvířátka s klepety cupitající po pláži, ale i běžná ozdoba četných českých kostelů
  • význam slova manýrismus a jeho projevy v umění a architektuře a malířství
  • co je to fiála, tympanon, krakorec, prampouch, freska, chiaroscuro, suprafenestra šambrána atd.
  • jak to bylo ve skutečnosti se sgrafitem v Českém Krumlově 

To vše v terénu a na konkrétních ukázkách ! Během prohlídky se naučíte vnímat detaily fasád, oken a portálů. Dílčí fragmenty a prvky brzy dokážete sami zaškatulkovat do názvosloví jednotlivých stavebních slohů. Naučíte se odbornou terminologii a příště budete sami  opravovat výklad průvodců hradů a zámků.

Podvečerní prohlídka: 120 min
Cena: 2 000 Kč
Průvodce: Oto Šrámek - diplomovaný stavební inženýr ČVUT Praha