TAJEMNÝ KRUMLOV


Přijďte se přesvědčit o podmanivé kráse historického centra města Český Krumlov v jeho noční atmosféře. 
 Při noční prohlídce se jakoby mávnutím kouzelného proutku ocitnete v 16. století. 
 
Vaše bezprostřední dojmy nejsou rušeny denním ruchem, projíždějícími automobily a davy návštěvníků. 
Zavřené obchody, potemnělé město a hudba linoucí se z místních hospůdek podtrhuje působivou atmosféru. 


 Kráčíte středověkým městem a bez dechu vnímáte monumentalitu a půvab starobylé architektury umocněné nočním osvětlením. 

 Noční prohlídka historického jádra bude pro Vás kouzelným zážitkem.

Monumentální silueta osvětleného hradu, to vše ve Vás vzbudí podmanivý pocit z návštěvy středověkého města

Na toulkách křivolakými uličkamu uslyšíte příběhy z dob dávno minulých.


Seznámíte se s poklady městské a hradní středověké architektury.


Průvodce Vám bude vyprávět o dobách, kdy v Krumlově vládly slavné šlechtické rody a drsný středověk střídala smyslná i slunná renesance, aby i ona ustoupila rozmáchlému baroku.


Vydejme se tedy na stylovou prohlídku jednoho z nejkrásnějších měst na světě a nechme se unést atmosférou města, které ročně jezdí obdivovat téměř dva miliony návštěvníků z celého světa.


Cizinci považují Český Krumlov za jedno z nejúchvatnějších měst na světě, Japonci v tištěných průvodcích dokonce za úplně nejkrásnější město na světě, přijďte se sami přesvědčit proč.